سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
  • پروفسور علی حائريان دکتری متالورژی استاد-عضو هیات موسس - رییس دانشگاه زمینه پژوهش : نانو مواد-متالورژی پودر- علم مواد پست الکترونیک : ahaerian@sadjad.ac.ir تلفن : 0513-6029000-105
    دکتر سعید كهربايي دکتری تخصصی استادیار زمینه پژوهش : مشخصه یابی مواد پست الکترونیک : kahrobaee@sadjad.ac.ir تلفن : 05136029418
    دکتر محسن کهرم مهندسی مکانیک (توربوماشین ها) رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و مواد زمینه پژوهش : توربوماشینها و لایه های مرزی پست الکترونیک : mohsen.kahrom@gmail.com تلفن : 09153104878
    دکترمجتبی ماموریان - - زمینه پژوهش : - پست الکترونیک : mamourian2sadjad.ac.ir تلفن : -
    دکترهادی کلانی مهندسی مکانیک– طراحی کاربردی . زمینه پژوهش : . پست الکترونیک : kalani@sadjad.ac.ir تلفن : .