سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
پروفسور علی حائريان
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
دکتری متالورژی استاد-عضو هیات موسس - رییس دانشگاه
دانشکده : دانشکده مکانیک و مواد
گروه : مکانیک
زمینه پژوهش : نانو مواد-متالورژی پودر- علم مواد
آخرین محل تحصیل : دانشگاه استرات کلاید انگلستان
شماره تماس : 0513-6029000-105
پست الکترونیک : ahaerian@sadjad.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است