سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
دکتر سعید كهربايي
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
  • مقالات کنفرانس
دانشجویان
دروس
  • شیمی فیزیک مواد
  • عملیات حرارتی
  • علم مواد
  • خواص فیزیکی مواد 1
  • بررسی های غیرمخرب پیشرفته
  • خواص مواد مهندسی
دکتری تخصصی استادیار
دانشکده : دانشکده مکانیک و مواد
گروه : مکانیک
زمینه پژوهش : مشخصه یابی مواد
آخرین محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس : 05136029418
پست الکترونیک : kahrobaee@sadjad.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1393مهندسی مواد-فردوسی مشهد توضیحات
2کارشناسی ارشد1389مهندسی موادشناسایی و انتخاب موادفردوسی مشهد توضیحات
3کارشناسی1387مهندسی مواد متالورژی صنعتیفردوسی مشهد توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1A predictive model for characterizing hardness of D2 tool steel by eddy current method: A statistical optimization approach2018Research in Nondestructive EvaluationTaha-Hossein Hejazi, Saeed Kahrobaee  توضیحات
2Evaluation of microstructure and mechanical properties of high-strength bainitic cast iron using an electromagnetic sensor2017Metal Science and Heat TreatmentM. Kashefi, M. H. Nateq, S. Kahrobaee259 توضیحات
3Determination of martensite start temperature using an electromagnetic nondestructive technology2017Journal of Alloys and CompoundsMehrdad Kashefi, Saeed Kahrobaee720 توضیحات
4A RSM-based predictive model to characterize heat treating parameters of D2 steel using combined Barkhausen noise and hysteresis loop methods2017Journal of Magnetism and Magnetic MaterialsSaeed Kahrobaee, Taha-Hossein Hejazi433 توضیحات
5Electromagnetic nondestructive evaluation of tempering process in AISI D2 tool steel2015Journal of Magnetism and Magnetic MaterialsSaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi382 توضیحات
6Microstructural Characterization of Quenched AISI D2 Tool Steel Using Magnetic/Electromagnetic Nondestructive Techniques2015IEEE Transactions on MagneticsSaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi51 توضیحات
7Assessment of retained austenite in AISI D2 tool steel using magnetic hysteresis and Barkhausen noise parameters2015Journal of Materials Engineering and PerformanceSaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi24 توضیحات
8Applications of impedance plane and magnetic differential permeability in microstructural characterization of AISI D2 tool steel2015IJE Transactions B: ApplicationsSaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi28 توضیحات
9Comparative study of eddy current and Barkhausen noise methods in microstructural assessment of heat treated steel parts2014Nondestructive Testing and EvaluationAlireza Sahebalam, Mehrdad Kashefi, Saeed Kahrobaee11 توضیحات
10Nondestructive evaluation of mechanical properties of ductile cast iron parts using eddy current signals2014IJST, Transactions of Mechanical EngineeringMohammad Hossein Nateq, Mehrdad Kashefi, Saeed Kahrobaee38 توضیحات
11Determination of presence of undesirable carbides at surface of cast iron parts using differential eddy current technique2013Materials Science and TechnologySaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi29 توضیحات
12Dual-Frequency approach to assess surface hardened layer using NDE technology2013Journal of Materials Engineering and PerformanceSaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi22 توضیحات
13Nondestructive assessment of carbide content, hardness and case depth at the surface of cast iron parts2013Iranian Journal of Surface and EngineeringMehrdad Kashefi, Saeed Kahrobaee, Sadegh Moslemi Mehni18 توضیحات
14Investigation of nanostructured surface layer on a low carbon steel induced by mechanical milling2013Iranian Journal of Surface and EngineeringFarsad Forghani, Saeed Kahrobaee, Ata Dolatmoradi, Jalil Vahdati Khaki, Mohsen Haddad-Sabzevar18 توضیحات
15An investigation on the wear properties and cytotoxicity of cyanoacrylate based nanocomposite in Dentistry2013Majlesi journal of Materials EngineeringS. Afshar Nezhad, M. Kashefi, Z. Bagheri, M. Ehtesham Gharaee, J. Behrovan, Kh. Shahrokhabadi, S. Kahrobaee2 توضیحات
16Use of eddy-current method for determining the thickness of induction-hardened layer in cast iron2013Metal Science and Heat TreatmentMohammad Hossein Nateq, Saeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi55 توضیحات
17Magnetic nondestructive technology for detection of tempered martensite embrittlement2012Journal of magnetism and magnetic materialsMehrdad Kashefi, Ali Rafsanjani, Saeed Kahrobaee, Moeen Alaei324 توضیحات
18On the relationship of magnetic response to microstructure in cast iron and steel parts2012Journal of Materials Engineering and PerformanceSaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi, Mohammad Hossein Nateq21 توضیحات
19Nondestructive determination of case depth and hardness profile by the investigation of the parts response to the induction current2012Iranian Journal of Surface and EngineeringSaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi12 توضیحات
20Carburizing behavior of a low carbon steel with nanocrystalline surface layer induced by ball milling2012Materials Science and TechnologyFarsad Forghani, Ata Dolatmoradi, Saeed Kahrobaee, Jalil Vahdati Khaki, Mohsen Haddad28 توضیحات
21Hardness profile plotting using multi-frequency multi-output electromagnetic sensor2011NDT and E InternationalSaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi44 توضیحات
22Magnetic NDT Technology for characterization of decarburizing depth2011Journal of Surface and Coatings TechnologySaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi, Alireza Saheb Alam205 توضیحات
23Application of eddy current nondestructive method for determination of decarburizing depth in steels2010Iranian Journal of Surface and EngineeringMehrdad Kashefi, Saeed Kahrobaee, Alireza Saheb alam10 توضیحات
24Quantitative measuring of pearlite in carbon steels using electromagnetic sensor2010International Journal of ISSISaeed Kahrobaee, Mehrdad Kashefi, Mohammad Hossein Nateq7 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1تعيين غيرمخرب دماي شروع استحاله مارتنزيتي با استفاده از روش الکترومغناطيسياردیبهشت 96 بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایرانسعيد کهربائی، مهدی دیانتی، کیان کرمی نژآدتهران-دانشگاه تربیت مدرس توضیحات
2Nondestructive characterization of hardness variations in cold work tool steels using magnetic Barkhausen noiseاردیبهشت 96 بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایرانSaeed Kahrobaee, Mahdi Dianati, Hossein Norouziتهران-دانشگاه تربیت مدرس توضیحات
3Application of magnetic Barkhausen noise method coupled to artificial neural network for assessment of hardness of D2 tool steels subjected to various heat treating processesJune 20179th World Congress on Materials Science and EngineeringSaeed Kahrobaee, Mehrdad KashefiRome, Italy توضیحات
4تعيين غير مخرب اندازه دانه ي آستنيت اوليه در فولاد هاي ساده کربني با روش جريان گردابيآبان 95پنجمين کنفراس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي و دهمين کنفرانس مشترک انجمن مهندسين متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايرانمهدي ديانتي، سعيد کهرباييشيراز توضیحات
5پيش بيني سختي و چگالي فولاد زنگ نزن 316L تف جوشي شده به روش متالورژي پودرآبان 95نجمين کنفراس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي و دهمين کنفرانس مشترک انجمن مهندسين متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايرانعماد جاجرمي، سعيد کهربايي، نجمه پرالک،زهرا سادات طاهري رضويشيراز توضیحات
6مشخصه يابي تغييرات ريزساختاري در فولاد ابزار سردکار D2 با استفاده از روش غيرمخرب هيسترزيس مغناطيسیاسفند 95چهارمين کنفرانس بين‌المللي آزمون‌هاي غيرمخرب ايرانکيان کرمي نژاد، سعيد کهربائيتهران توضیحات
7روبش تغييرات ريزساختاري موضعي در فولاد ساده کربني با استفاده از روش غيرمخرب الکترومغناطيسياسفند 95چهارمين کنفرانس بين‌المللي آزمون‌هاي غيرمخرب ايرانمهدي مروجي راد، مهدي ديانتي، سعيد کهربائيتهران توضیحات
8بررسي خواص ريزساختاري و مکانيکي فولادهاي دوفازي تحت تأثير دماهاي علميات حرارتي متفاوتاسفند 95نوزدهمين سمپوزيوم فولاد 95- محدثه سپه دوست، محبوبه نجفي، عليرضا صاحب علم، سعيد کهرباييتبريز توضیحات
9بکارگيري شبکه عصبي مصنوعي در تعيين غيرمخرب سختي فولاد ابزار سردکار D2 عمليات حرارتي شده با شرايط متفاوتاسفند 95نوزدهمين سمپوزيوم فولاد 95محدثه سپه دوست، سعيد کهربائيتبريز توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1تمرینات کلاس حل تمریندر هر جلسه کلاس حل تمرین توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1مقدمه ای بر اصول انجماد توضیحات
2عیوب بلوری توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1عیوب کریستالی توضیحات
2نمودارهای فازی توضیحات
3خواص مکانیکی مواد توضیحات
4خواص مغناطیسی مواد توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است