سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
دکتر عباس گلمكاني
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
 • کارشناسی ارشد
دروس
 • طراحی مدارات مجتمع آنالوگ
 • الکترونیک 1
 • الکترونیک 2
 • دیجیتال 2
 • طراحی مدارت مجتمع VLSI
 • الکترونیک 3
دکترای مهندسی برق - الکترونیک استادیار-معاون پژوهشی
دانشکده : دانشکده برق و مهندسی پزشکی
گروه : الکترونیک
زمینه پژوهش : طراحی مدارات مجتمع آنالوگ، دیجیتال و فرکانس بالا
آخرین محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس : 36029405- 36029000 داخلی 316
پست الکترونیک : golmakani@sadjad.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکترای تخصصی1388مهندسی برقالکترونیکفردوسی مشهد توضیحات
2کارشناسی ارشد1377مهندسی برق الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف توضیحات
3کارشناسی1375مهندسی برقالکترونیکدانشگاه صنعتی شریف توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1A LOW NOISE AMPLIFIER WITH LOW VOLTAGE, LOW POWER CONSUMPTION, AND IMPROVED LINEARITY AT 5 GHZ2017Majlesi Journal of Electrical EngineeringAmin Zafarian, Iraj Kalali Fard, Abbas Golmakani, Jalil ShiraziVol. 11, No. 1 توضیحات
2TWO METHODS FOR LINEARITY IMPROVEMENT IN DIGITALLY CONTROLLED DELAY ELEMENTS: CURRENT STARVED TYPE2017Majlesi Journal of Electrical EngineeringAli Nehbandan Dokht, Mahmoud Ghasemi, Abbas GolmakaniVol. 11, No. 1 توضیحات
3Gain boosting of recycling folded cascode OTA using positive….2016Analog Integrated Circuits Signal Processing- SpringerToktam Aghaee, Sadegh Biabanifard, Abbas GolmakaniVol. 89, No. 2 توضیحات
4Design of 3.1-10.6GHz Ultra-Wideband CMOS LNA for …2016Research Journal os Applied SciencesMeysam Azimi-Roein, Abbas GolmakaniVol. 11, No. 7 توضیحات
5A low power and high gain CMOS LNA for UWB applications using a gate inductor2016International Academic Journal of Science and EngineeringMeysam Azimi-Roein, Abbas GolmakaniVol. 3, No. 4 توضیحات
6Binovel Low-Power and High Performance Full-Adder Cell In 180nm Cmos Technology2014World Applied Sciences JournalMohsen Sadeghi, Maaruf Ali, Abbas GolmakaniVol. 31, Issue 2 توضیحات
7A new low-power 1-Bit CMOS full-adder cell based on multiplexer2014Int. Journal of Computer Science EngineeringMohsen Sadeghi, Jamal Rajabi, Abbas GolmakaniVol. 3, Issue 2 توضیحات
8Novel 1-Bit Full-Adder Cell with Ultra-Low Delay, PDP and EDP2013International Journal of Management, Information Technology and EngineeringMohsen Sadeghi, Jamal Rajabi, Abbas GolmakaniVol. 1, Issue 1 توضیحات
9A novel CMOS precise Full-Wave Rectifier by Operational Amplifier and new structure for Diode2013International Journal of Management, Information Technology and EngineeringAref Vakili, Mohsen Sadeghi, Abbas GolmakaniVol. 1, Issue. 2 توضیحات
10Designing Low Dropout Regulator with Low Settling Time, High Power Supply Rejection and Low Line and Load RegulationMarch 2013Majlesi Journal of Electrical EngineeringNajmeh Khanian and Abbas GolmakaniVol. 7, No. 1 توضیحات
11A Modern Precise Full-Wave Rectifier in CMOS Technology for Various Applications2013International Journal of Advanced Engineering Technology and ApplicationAref Vakili, Mohsen Sadeghi, and Abbas GolmakaniVol. 2, No. 1 توضیحات
12A 0.4V, 790μW CMOS low noise amplifier in sub-thresholdregion at 1.5GHzDec. 2013Majlesi Journal of Electrical EngineeringAmin Zafarian, Iraj Kalali Fard, Abbas Golmakani, Jalil ShiraziVol. 7, No. 4 توضیحات
13New Structure Precise Full-wave Rectifier in CMOS Technology by Double-Ended Fully-Differential circuit2012International Journal of Nano systemsMohsen Sadeghi, Aref Vakili, Abbas GolmakaniVol. 5, Issue 1 توضیحات
14New Structure of CMOS Full Wave Rectifier by Operational Amplifier2012The International Journal of Computer Sciences, Software Engineering and Electrical Communication EngineeringAref Vakili, Mohsen Sadeghi, Abbas GolmakaniVol. 3, Issue 2 توضیحات
15Design of a Low-Voltage, Low-Power, Two-Stage Amplifier in 0.18µm CMOS ProcessDec. 2012International Journal of Academic Research in Applied ScienceM. M. Sheikholeslami , Abbas Golmakani, Khalil MafinezhadVol. 1, No. 4 توضیحات
16A high-speed hybrid Full Adder with low power consumption,” ICICE Electronics ExpressDecember 2012ICICE Electronics ExpressKamran Delfan Hemmati, Mojtaba Behzad Fallahpour, Abbas Golmakani, and Kamyar Delfan HemmatiVol. 9, No. 24 توضیحات
17Design of a novel hybrid-CMOS full adder with low power consumption, high speed and full swing outputsJune 2012Majlesi Journal of Telecommunication DevicesVahid Motallebzadeh, Mohammad Reza Alamdar, Saber Izadpanah Tous and Abbas GolmakaniVol. 2, No. 2 توضیحات
18Design and Analysis of Three New SRAM CellsDecember 2012Majlesi Journal of Electrical EngineeringAmir Ebrahimi, Ehsan Kargaran, Abbas GolmakaniVol. 6, No. 4 توضیحات
19A Novel Low Power Topology in Reversed Nested Miller Compensation Using Triple-Active CapacitanceNov. 2012International Journal of Electronics Communication and Computer Technology (IJECCT)Siroos Araghian , Abbas golmakaniVol. 2, Issue 6 توضیحات
20Modeling of on-Chip Solenoid Integrated Inductor for High Q-Factor ApplicationsApril 2012International Review on Modeling and Simulation (IREMOS)M.Adibzadeh, E.Kargaran, H.R.Naghizadeh, A.GolmakaniVol. 5, No. 2 توضیحات
21Modeling and optimization of a solenoidal integrated inductor for RF ICsMar. 2010International Journal of RF and Microwave Computer-Aided EngineeringAbbas Golmakani, Khalil Mafizejad, Milad Razzaghpour and Abbas KouzaniVol. 20, Issue 2 توضیحات
22Design and Optimization of LNA Topologies with Image Rejection FiltersApr. 2010International Journal of RF and Microwave Computer-Aided EngineeringAbbas Golmakani, Khalil Mafizejad and Abbas KouzaniVol. 20, Issue 3 توضیحات
23Pi-shaped MEMS architecture for lowering actuation voltage of RF switching2009IEICE Electronics ExpressYasser Mafinejad, Abbas Z. Kouzani, Khalil Mafinezhad and Abbas GolmakaniVol. 6, No. 20 توضیحات
24A 0.5-V Ultra-Low-Power OTA with Improved Gain and BandwidthApril 2009International Review of Electrical Engineering (IREE)Milad Razzaghpour and Abbas Golmakanivol. 4, no. 2 توضیحات
25The Parasitic-Aware Design and Optimization of CMOS Distributed Amplifier Using Multi Objective Genetic AlgorithmSummer 2008Majlesi Journal of Electrical EngineeringAbbas Golmakani, Khalil mafiNejad and Abbas kouzaniVol. 2, No. 1 توضیحات
26A new method for optimization of analog integrated circuits using Pareto-based multi-objective genetic algorithmJune 2009International Review on Modeling and Simulation (IREMOS)Abbas Golmakani, Khalil mafiNejad and Abbas kouzaniVol. 2, No. 3 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1طراحی سلول حافظه ی غیرفرار تک ورودی و تک خروجی با ممریستور برای فناوری نانومتر اردیبهشت 96بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایرانمحبوبه وطنخواه، عباس گلمکانیدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران توضیحات
2High bandwidth variable gain current mirrorAug. 2015هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایرانMohammadJavad Maleki, MohammadHossien Mesgarov, Abbas Golmakaniگناباد توضیحات
3بهبود Slew Rate تقویت کننده هاي عملیاتی تفاضلی دو طبقه تک سر با توان مصرفی کمآذر 94The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTechعذرا یعقوبی کریموي - عباس گلمکانی - رضا یعقوبی کریمويمشهد توضیحات
4بهینه سازي ابعاد ترانزیستورهاي تقویت کننده عملیاتی Telescopic Cascode به روش NSGA-IIمرداد 93ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایرانعذرا یعقوبی کریموي - عباس گلمکانی - رضا یعقوبی کریمويگناباد توضیحات
5طراحی تقویت کننده کم نویز پهن باند با بهره بالا و توان مصرفی کم1394کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوترمیثم عظیمی رویین و عباس گلمکانیاسفراین توضیحات
6Design of 3.1-10.6 GHz ultra-wideband cmos low noise amplifier for wireless applications2016(1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering (ICNRAECE Meysam Azimi-Roein and Abbas Golmakani  توضیحات
7طراحی تقویت کننده عملیاتی ولتاژ و توان پایین با استفاده از طبقه کسکود مرکب در ناحیه زیرآستانهاردیبهشت 94کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسیمحمد رضا صفاریان و عباس گلمکانیتنکابن توضیحات
8بهینه سازی چند هدفه جهت طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ با تکنیک بهینه سازی نامغلوبشهریور 94The International Conference in New Research of Electrical Engineering and Computer Scienceمحمد رضا صفاریان، نجمه اقبال و عباس گلمکانیتهران توضیحات
9طراحی تمام جمع کننده با سرعت بالا و توان مصرفی بهینه برای کاربردهای محاسباتیMay 2015International Conference on Non-Linear models & Optimization, Computer & Electrical Engineeringمحمدحسین مسكراف، محمد جواد مالکی و عباس گلمكانیدبی توضیحات
10طراحی اشمیت تریگر ولتاژ پایین با پسماند قابل تنظیم آذر 93كنگره بين المللي حضوري/مجازي فن آوري، ارتباطات و دانش پیمان خواجه اسحاقی، محمد حسین مسگراف اسد آبادي ، مرتضی رحیمی و عباس گلمکانیدانشگاه آزاد مشهد توضیحات
11طراحی تقویت کننده کم نویز با ساختار کسکود تا شده با پیاده سازی روش خطی سازی gmخرداد 94کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوترمحمدحسین مسكراف و عباس گلمكانیکرمانشاه توضیحات
12An Ultra Low Power-Delay-Product 1-bit Full Adder Design201321th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)Amin Pak, Majid Zarghami, Abbas Golmakaniمشهد توضیحات
13طراحی و شبیه سازی جمع کننده تک بیتی با توان پایین با تکنیک جدیدی بر مبنای ترانزیستور عبوری1391کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهانمحسن صادقی، عارف وکیلی و عباس گلمکانیاصفهان توضیحات
14A New Design 1-Bit Full Adder Using GDI and MOSCAP2012Isfahan’s Electrical Engineering National ConferenceS. Araghian, H.R. Naghizadeh and A. Golmakaniاصفهان توضیحات
15Three Stage Low Noise Operational Amplifier Design for a 0.18 umSept. 20129th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and automatic Control (CCE 2012)A. Soltani, M. Yaghmaie, B. Razeghi, R. Pourandoost, S. Izadpanah Tous1, and A. GolmakaniMexico City توضیحات
16طراحی جدید تقویت کننده کم نویز پهن باند در تکنولوژی 0.18um1391پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایرانسیروس عراقیان و عباس گلمکانیکاشان توضیحات
17طراحی تقویت کننده با بهره بالا و ولتاژ بسیار پایین برای کاربردهای پزشکی1391پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایرانمژده مومنی، مرجان فرهادیان و عباس گلمکانیکاشان توضیحات
18ارایه یک تقویت کننده کم نویز (LNA) با ولتاژ و توان مصرفی پایین در ناحیه زیر آستانه با ساختار کسکود تاشده در فرکانس 1.5GHz1391چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایرانامین ظفریان، عباس گلمکانی و جلیل شیرازيگناباد توضیحات
19Design of new full adder cell using hybrid-CMOS logic styleDec. 2011(18th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS) Zavarei, Mohammad Javad; Baghbanmanesh, Mohammad Reza; Kargaran, Ehsan; Nabovati, Hooman; Golmakani, AbbasLebanon توضیحات
20استخراج مشخصات سيگنالECG با استفاده از تبديل ويولت1389سيزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايرانسحر قبادی محبی، سعید راحتی قوچانی و عباس گلمکانیتهران توضیحات
21The chaotic behavior of EEG signals during Reiki 2011(19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE Ghobadi, Sahar; Rahati, Saied; Golmakani, Abbas; Fadardi, Javad Salehiتهران توضیحات
22Multi objective optimization of a LNA using genetic algorithm based on NSGA-IIJuly 2011International Conference on Electrical Engineering and Informatics ConferenceFallahpour, M.B.; Hemmati, K.D.; Pourmohammad, A.; Golmakani, AIndonesia توضیحات
23Design and Simulation of a down-conversion CMOS mixer for UWB applicationsMay 2010International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)Mostafa Jouri, Abbas Golmakani, Mohsen Yahyabadi and Hojat KhosrowjerdiThailand توضیحات
24An Ultra-Low-Voltage Ultra-Low-Power OTA with Improved Gain-Bandwidth ProductDec. 200820th IEEE International Conference on Microelectronics (ICM)Milad Razzaghpour and Abbas GolmakaniUAE توضیحات
25طراحي و بهينه سازي يك تقويت كننده گسترده CMOS با در نظر گرفتن عناصر پارازيتيك بوسيله الگوريتم ژنتيك چند هدفه1387شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایرانعباس گلمکانی، خلیل مافی نژاد و محمد میمندی نژادتهران توضیحات
26" ارائه يك روش جديد در طراحي مدارات مجتمع آنالوگ بوسيله الگوريتم ژنتيك چند هدفه1386پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایرانعباس گلمکانی، حبیب رجبی مشهدی و خلیل مافی نژادتهران توضیحات
27A New Optimization method: Distributed Pareto-Based Multi Objective Genetic AlgorithmAug. 2008( the second Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS2008Abbas Golmakani and Khalil Mafi nejadمشهد توضیحات
28طراحی یک فیلتر پایین گذر به کمک الگوریتم ژنتیک و هوش جمعی و مقایسه این دو روش بهینه سازي نوین1385نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایرانگلنار خمامی و عباس گلمکانیتهران توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1مجموعه مباحث الکترونیک 11392نشر فرایاز - دانشگاه صنعتی سجاد توضیحات
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1طراحی و ساخت سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان( سپهتن) 1395-96مرکز تحقیقات سجاداداره راهداری و پلیس توضیحات
2کنترل هوشمند درب پارکینگ1395-96مرکز تحقیقات سجادمرکز تحقیقات سجاد توضیحات
3طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی (سمانیر)1394-96مرکز تحقیقات سجادمرکز تحقیقات سجاد توضیحات
4ديتا لاگر ايستگاههاي مخابراتي خطوط انتقال گاز سرخس –نکاء1383 منطقه 4 عمليات انتقال گاز توضیحات
5طراحي و ساخت مجموعه آزمايشکاهي ماشينهاي الکتريکي1383مرکز تحقیقات سجاددانشگاه صنعتی سجاد توضیحات
6نظارت تصويري و ارسال تصاوير ديجيتال بصورتWireless 1382مرکز تحقیقات سجادسازمان کنترل ترافيک مشهد توضیحات
7مانيتورينگ و نظارت تصويري پايانه مسافربري مشهد1380مرکز تحقیقات سجادشهرداری مشهد توضیحات
8طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ و کنترل کيفيت مرکزي با استفاده از داده هاي وزني1379مرکز تحقیقات سجادکارخانه شوکو پارس تهران توضیحات
9ساخت کنترل کننده نيمه صنعتي براي يک ربات با 5 درجه آزادي1375عیاس گلمکانیپژوهشکده سيستمهاي پيشرفته صنعتي توضیحات
ردیفنام و نام خانوادگیسال ورودعنوان پروژه 
1مرتضی سنخواستی93طراحی و ساخت کارت تبادل داده به‌منظور مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی توضیحات
2خلیل وطن دوست92طراحی رگولاتور LDO با پارامترهای بهبود یافته توضیحات
3عاطفه بهرامی92طراحی مقایسه¬گر دینامیک دو دنباله با دامنه ورودی rail-to-rail و سرعت بالا توضیحات
4محبوبه وطنخواه93طراحی و شبیه سازی مدارات اسیلاتور، مدولاتور، المان تاخیر و حافظه های غیرفرار توسط ممریستور توضیحات
5محمد رضا صفاریان92افزایش پهنای باند و بهبود بهره در تقویت کننده های عملیاتی ولتاژ پایین توضیحات
6تکتم آقایی92افزایش بهره ی تقویت کننده هدایت انتقالی با تکنیک فیدبک مثبت توضیحات
7عذرا یعقوبی 92پیاده سازی روش های بهبود Slew Rate در تقویت کننده عملیاتی توضیحات
8محمد حسین مسگراف92خطي سازی تقويت كننده های مجتمع كم نويز فركانس راديويي توضیحات
9مرتضی رحیمی91بهبود توان مصرفی و سرعت یک مبدل A/D با ساختار SAR توضیحات
10سحر احمدیان 91پیاده سازی تکنیک های افزایش Slew Rate برای تقویت کننده عملیاتی توضیحات
11امیر نصر آبادی91طراحی LNA برای کاربردهای UWB با هدف کاهش عدد نویز و افزایش بهره توضیحات
12محد رضا علمدار مقدم91بهبود روش جبرانسازی فرکانسی Op-Amp در جهت بهبود پهنای باند آن توضیحات
13مجتبی موحدی پور91طراحی مدارات پایه دیجیتال با ترانزیستور FinFet توضیحات
14لیلا حاتمی91طراحی تقویت کننده عملیاتی ولتاژ پایین با هدف بهبود پهنای باند و Slew Rate توضیحات
15حمید رضا نقی زاده90طراحی VCO حلقوی با رنج تنظیم وسیع خطی شده توضیحات
16سمیرا رستمی90طراحی تمام جمع کننده هایبرید با توان مصرفی کم و سرعت بالا توضیحات
17محسن صادقی90طراحی بهینه ضرب کننده دیجیتال بدون علامت توضیحات
18سیروس عراقیان90طراحی تقویت کننده عملیاتی فیدبک جریانی با ولتاژ پایین توضیحات
19حسین راسخ90طراحی سلول SRAM با حاشیه نویز استاتیکی بالا و توان کم توضیحات
20عارف وکیلی90طراحی یکسوساز مجتمع CMOS برای تراشه های کاشتنی توضیحات
21محبوبه ایلخانی89طراحی و بهینه سازی ساختارهای مختلف Full Adder توضیحات
22نجمه خانیان89طراحی و بهینه سازی رگولاتور ولتاژ با افت کم (LDO) توضیحات
23امیر ابراهیمی89طراحی و بهینه سازی ساختارهای مختلف SRAM توضیحات
24مریم صابری89طراحی تقویت کننده قدرت مجتمع کلاس E توضیحات
25سارا حسنی88طراحی و بهینه سازی آپ امپ ولتاژ و توان پایین توضیحات
26محسن ادیب زاده88شبیه سازی و مدلسازی سلف های مجتمع CMOS توضیحات
27کامران دلفان همتی88ارایه یک ابزار طراحی مدارات مجتمع CMOS با الگوریتم ژنتیک چند هدفه توضیحات
28رضا مجرد88طراحی و بهینه سازی مدار مرجع ولتاژ با الگوریتمهای تکاملی توضیحات
29مصطفی جوری87طراحی و شبیه سازی میکسر UWB توضیحات
30علی عطاران87خطی سازی تقویت کننده قدرت مجتمع توضیحات
31حمید رضا نیکوان87شبیه سازی بخش دمدولاتور یک رادیو نرم افزاری توضیحات
32موسی کنار رودی86طراحی و شبیه سازی میکسر LNA پهن باند توضیحات
33امیر وحید امینیان مدرس86طراحی یک نوسان ساز متعامد برای کار در 2 باند فرکانسی توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1فصل هفتم: منابع نویز در MOS، محاسبه منابع نویز معادل ورودی در مدارات مختلف توضیحات
2فصل ششم: اثر فیدبک بر پاسخ فرکانسی، جبران سازی فرکانسی، جبرانسازی میلر، محاسبه Slew Rate و روشهای بهبود آن توضیحات
3فصل پنجم: خازنهای داخلی ترانزیستور MOS- محاسبه پاسخ فرکانسی مدارات یک طبقه CS- CD و CG- پاسخ فرکانسی تقویت کننده تفاضلی - پاسخ فرکانسی Cascode- محاسبه قطب های مدارات چند طبقه توضیحات
4فصل چهارم: طراحی تقویت کننده با بهره بالا، تقویت کننده چندطبقه و محاسبه پارامترهای آن، محاسبه PSSR، تقویت کننده تمام تفاضلی و مدار CMFB توضیحات
5فصل سوم: تقویت کننده با بهره قابل تنظیم - منابع جریان- مدارات بایاس- طراحی تقویت کننده با بهره بالا - تکنیک افزایش بهره - تقویت کننده چند طبقه توضیحات
6فصل دوم: تقویت کننده های یک طبقه CS , CD , CG - طبقات Cascode و Folded Cascode تقویت کننده تفاضلی – تقویت کننده با بار فعال توضیحات
7فصل اول: مقدمه – تکنولوژی CMOS- فیزیک ترانزیستور MOS نواحی کاری مختلف- اثر ارلی و بدنه - اثرات ثانویه دیگر توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Behzad Razavi, Second Edition, 2017 توضیحات
2Analog Integrated Circuit Design, Carusone - Johns - Martien, second Edition, 2012 توضیحات
3Analysis and Design of analog integrated circuits, Gray - Hurst- Lewis- Meyer , 5th Edition, 2009 توضیحات
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1تمرین 5: پاسخ فرکانسی مدارات و جبرانسازی فرکانسی  توضیحات
2تمرین 4: تقویت کننده تفاضلی  توضیحات
3تمرین 3: شبیه سازی مدار با HSpice  توضیحات
4تمرین 2: از مدارات MOS  توضیحات
5تمرین 1 : مقاله ژورنال مرتبط با مباحث درس - مطالعه و جمع بندی در یک صفحه  توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1فصل پنجم: محاسبات ac مدارات ترانزیستوری، مدل سیگنال کوچک ترانزیستور، بررسی طبقات CE, CC, CB ، بررسی تقویت کننده های چند طبقه توضیحات
2فصل چهارم: ترانزیستور پیوندی (BJT)، اساس کار ترانزیستور، نواحی کاری مختلف آن، مدارات بایاس، محاسبات DC مدارات ترانزیستوری توضیحات
3فصل سوم: مدلهای دیود- مدارات محدود کننده ولتاژ- تحلیل مدارات با چند دیود- مدارات یکسوکننده نیم موج، تمام موج و پل با صافی خازنی توضیحات
4فصل دوم: معادله دیود- پدیده شکست دیود - انواع دیود توضیحات
5فصل اول: فیزیک نیمه هادی ها- نیمه هادی های نوع N وP - اتصال PN- بایاس اتصال PN توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1مجموعه مباحث الکترونیک 1- نوشته دکتر عباس گلمکانی توضیحات
2اصول میکروالکترونیک - ویرایش دوم - نوشته دکتر بهزاد رضوی - ترجمه مهندس محمود دیانی توضیحات
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1تمرین سوم: از تمرینهای فصل دوم کتاب شماره های 6 و 10 و 15 و 22  توضیحات
2تمرین دوم : از تمرین های فصل اول کتاب شماره های 17 و 21 و 22و 23  توضیحات
3تمرین اول: از تمرینهای فصل اول کتاب الکترونیک 1، شماره های 2، 5، 9، 12 و 14هفته دوم ترم توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1فصل ششم: منابع تغذیه و مدارات تنظیم کننده ولتاژ (رگولاتور) توضیحات
2فصل پنجم: تقویت کننده عملیاتی، تحلیل مدارات مختلف کاربردی با Op-Amp توضیحات
3فصل چهارم: فیدبک، مزایای فیدبک، قوانین فیدبک، انواع فیدبک، تحلیل مدارات فیدبک دار، فیدبک در طبقات تفاضلی، فیدبک محلی توضیحات
4فصل سوم : منابع جریان - تقویت کننده با بار فعال - تقویت کننده تفاضلی با بار فعال و آیینه جریان- طراحی تقویت کننده چند طبقه با بهره بالا توضیحات
5فصل دوم: تقویت کننده تفاضلی توضیحات
6فصل اول: مروری بر الکترونیک 1 توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1Analysis and Design of analog integrated circuits, Gray - Hurst- Lewis- Meyer , 5th Edition, 2009 توضیحات
2اصول میکروالکترونیک - ویرایش دوم - نوشته دکتر بهزاد رضوی - ترجمه مهندس محمود دیانی توضیحات
3مجموعه مباحث الکترونیک 1، نوشته عباس گلمکانی، نشر فرایاز، 1392. توضیحات
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1تمرین 4- تقویت کننده با بار فعال  توضیحات
2نمرین 3- منابع جریان  توضیحات
3تمرین 2- تقویت کننده تفاضلی  توضیحات
4تمرین 1 - مروری بر الکترونیک 1  توضیحات
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1زمان امتحان میان ترم توضیحات
سیلابس
ردیفعنوان 
1فصل دوم: میکروپروسسور 8086 : تاریخچه CPU - تاریخچه CPU های اینتل - ساختار 8086 - معماری RISC و CISC - پایه های 8086 - اتصالات واحد CPU توضیحات
2فصل اول: معماری کامپیوتر توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1" میکروپروسسور و چیپ های جانبی " نوشته فیض الله خاکپور توضیحات
2" میکروپروسسورهای اینتل" نوشته Barry Brey ترجمه دکتر کریم محمدی توضیحات
3" زبان اسمبلی 8086 " نوشته مزیدی - ترجمه دکتر سپیدنام توضیحات
4" مدارهای واسطه" نوشته مزیدی - ترجمه دکتر سپید نام توضیحات
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1پروژه درس میکروپروسور  توضیحات
2نمونه سوال پایان ترم میکروپروسسور  توضیحات
3نمونه سوال میان ترم میکروپروسسور  توضیحات
4نمرین تایمرها و وقفه ها  توضیحات
5تمرین طراحی پورت های ورودی - خروجی  توضیحات
6نمرین برنامه نویسی - اتصال حافظه  توضیحات
7تمرین مقدمات برنامه نویسی  توضیحات
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1جزوه دیجیتال2 - قسمت 1 توضیحات
2جزوه دیجیتال2 - قسمت 2 توضیحات
3جزوه دیجیتال2 - قسمت 3 توضیحات
4جزوه دیجیتال2 - قسمت 4 توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1فصل ششم: جبران سازی فرکانسی، جبرانسازی میلر، محاسبه Slew Rate و روشهای بهبود آن توضیحات
2فصل پنجم: اثر فیدبک بر پاسخ فرکانسی، سیستم یک قطبی، سیستم چند قطبی، نمودار نایکوییست و بود (Bode) توضیحات
3فصل چهارم: خازنهای داخلی ترانزیستور MOS- محاسبه پاسخ فرکانسی مدارات یک طبقه CS- CD و CG- پاسخ فرکانسی تقویت کننده تفاضلی - پاسخ فرکانسی Cascode- محاسبه قطب های مدارات چند طبقه توضیحات
4فصل سوم: نحوه رسم نمودار Bode - محاسبه فرکانس قطع پایین تقویت کننده به روش جمع آثار - تقویت کننده های DC_Coupled توضیحات
5فصل دوم: طبقات خروجی کلاس A - محاسبه راندمان - طبقات خروجی کلاس B - طبقه خروجی کلاس AB توضیحات
6فصل اول: ترانزیستور MOS - اساس کار و تحلیل مدارات مختلف با MOS - منابع جریان - تقویت کننده تفاضلی و بار فعال - تقویت کننده چند طبقه توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1 Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Behzad Razavi, Second Edition, 2017 توضیحات
2Analysis and Design of analog integrated circuits, Gray - Hurst- Lewis- Meyer , 5th Edition, 2009 توضیحات
3اصول میکروالکترونیک - ویرایش دوم - نوشته دکتر بهزاد رضوی - ترجمه مهندس محمود دیانی توضیحات
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1نمونه سوال پایان ترم   توضیحات
2نمونه سوال میان ترم  توضیحات
3تمرین مدارات کاربردی با OP_Amp   توضیحات
4تمرین محاسبه قطب های مدار  توضیحات
5تمرین خازنهای داخلی ترانزیستورها  توضیحات
6تمرین دوم: طبقات خروجی  توضیحات
7تمرین اول: مدارات MOS  توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است