سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
پروفسور هاشم اورعی میرزمانی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
دکتری برق - ماشین های برقی استاد- رئیس هیات موسس
دانشکده : دانشکده برق و مهندسی پزشکی
گروه : الکترونیک
زمینه پژوهش : توزیع ولتاژ درماشینهای الکتریکی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه کمبریج انگلستان
شماره تماس : -
پست الکترونیک : oraei@sadjad.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است