سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
مهندس امير باوفا
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
  • برنامه سازی پیشرفته
  • طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
  • معماری کامپیوتر
  • سیستم های نهفته و بی درنگ
  • طراحی سیستم های VLSI
  • روش پژوهش و ارائه
  • سیستم های عامل
  • ریزپردازنده پیشرفته
دانشجو دکتری مهندسی کامپیوتر مربی - عضو هیات علمی
دانشکده : دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گروه : کامپیوتر
زمینه پژوهش : طراحی سیستمهای نهفته-طراحی مدارهای مجتمع کم مصرف-سنتز-FPGA-تحمل پذیری نرم افزاری اشکال -رمزنگاری
آخرین محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره تماس : 051-36029000-310
پست الکترونیک : abavafat@yahoo.com
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1تمرین 15  توضیحات
2تمرین 141396/03/20 توضیحات
3تمرین 131396/03/20 توضیحات
4تمرین 121396/03/13 توضیحات
5تمرین 11  توضیحات
6تمرین 101396/03/06 توضیحات
7تمرین 91396/02/23 توضیحات
8تمرین 81396/02/16 توضیحات
9تمرین 7  توضیحات
10تمرین 61396/01/27 توضیحات
11تمرین برنامه نویسی96/01/19 توضیحات
12تمرین 5  توضیحات
13تمرین 41395/12/22 توضیحات
14تمرین 31395/12/21 توضیحات
15تمرین 21395/12/14 توضیحات
16تمرین 11395/12/7 توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1پروژه1396/04/12 توضیحات
2تمرین 6  توضیحات
3تمرین 5  توضیحات
4تمرین 4  توضیحات
5تمرین 31396/03/07 توضیحات
6تمرین 21396/01/30 توضیحات
7تمرین 1  توضیحات
8ModelSim  توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1تمرین 2  توضیحات
2تمرین 1  توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1سرفصل درس توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1مراجع درس توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1سرفصل درس توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1مراجع درس توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است