سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
مهندس امير باوفای طوسی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • سیستم های نرم افزاری اتکاپذیر
 • طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
 • معماری کامپیوتر
 • سیستم های نهفته و بی درنگ
 • برنامه سازی پیشرفته
 • روش پژوهش و ارائه
 • سیستم های عامل
 • ریزپردازنده پیشرفته
 • طراحی سیستم های VLSI
دانشجو دکتری مهندسی کامپیوتر مربی - عضو هیات علمی
دانشکده : دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گروه : کامپیوتر
زمینه پژوهش : سیستمهای نهفته - مدارهای مجتمع کم مصرف - سنتز - FPGA - تحمل پذیری نرم افزاری اشکال - رمزنگاری
آخرین محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره تماس : 051-36029000-310
پست الکترونیک : abavafat@sadjad.ac.ir --------------- abavafat@yahoo.com
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1نظارت بر تست های اتکاپذیری کامپیوتر بومی 1392 تا کنونمجری دانشگاه فردوسی - ناظر امیرباوفای طوسی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد   توضیحات
2مشاوره، نظارت، آموزش و انتقال دانش کامپیوتر بومی1391-1396آزمایشگاه تحقیقاتی ESRL به مدیریت امیرباوفای طوسیبخش دولتی و دانشگاه صنعتی سجاد توضیحات
3طراحی و پیاده سازی تصاویر گرافیکی سه بعدی برروی سطوح منحنی شکل1386-1388امیرباوفای طوسی و تیم پروژه  توضیحات
4طراحی و پیاده سازی سیمولاتور اموزشی1381-1387امبرباوفای طوسی و تیم پروژه  توضیحات
5مهندسی معکوس بوردهای الکترونیکی1379-1381امیر باوفای طوسی و تیم پروژه  توضیحات
6طراحی و پیاده سازی نرم افزار دستگاه سنجش کیفیت برق1378امیرباوفای طوسی و تیم پروژهپژوهشگاه نیرو توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1پروژه1396/11/25 توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1پروژه1396/11/5 8صبح-مستندات(سورس کد، تست بنچ برای ضرب کننده و پردازنده و فایل خروجی سنتز) همگی بروی CD و تحویل گیری روی کامپیوتر توضیحات
2ModelSim  توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1تمرین 2  توضیحات
2تمرین 1  توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1سرفصل درس توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1مراجع درس توضیحات
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1پروژه1396/11/5 8صبح-مستندات (سورس کد و نحوه تست) بروی CD و تحویل گیری روی کامپیوتر توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1سرفصل درس توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1مراجع درس توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است