سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
دکتر جواد حمیدزاده
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
 • کارشناسی ارشد
دروس
 • طراحی الگوریتم‌ها
 • ساختمان داده‌ها
 • روش پژوهش
 • شناسایی الگو
 • سیستم‌های فازی
 • الگوریتم‌های تکاملی
 • رمزنگاری
 • ریاضیات رمزنگاری
دکترای مهندسی کامپیوتر استادیار- رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده : دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گروه : کامپیوتر
زمینه پژوهش : شناسایی الگو، یادگیری ماشین، رایانش نرم
آخرین محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس : 051-36029000
پست الکترونیک : hamidzadeh92@gmail.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دیپلمخرداد 1370ریاضی و فیزیک دبیرستان نمونه آینده‌سازان توضیحات
2دكتري 1391مهندسي كامپيوترهوش مصنوعیفردوسي مشهد توضیحات
3كارشناسي ارشد 1376مهندسي كامپيوترنرم‌افزارصنعتي شريف توضیحات
4كارشناسي 1374مهندسي كامپيوترنرم‌افزارصنعتي شريف توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Weighted support vector data description based on chaotic bat algorithm2017Applied Soft ComputingJavad Hamidzadeha, Reza Sadeghi, Neda NamaeiaOnline توضیحات
2دسته‌بند تک‌کلاسه مبتنی بر بردارهای پشتیبان برای داده‌های نویزی با استفاده از الگوریتم گروه میگوی آشوبی و تراکم‌ محلی 1396مجله مهندسی برق دانشگاه تبریزمحمدهادی قومنجانی، جواد حمیدزاده  توضیحات
3Fast Vehicle Detection and Counting Using Background Subtraction Technique and Prewitt Edge Detection2015International Journal of Computer Science and TelecommunicationsJavadzadeh R., Banihashemi E., Hamidzadeh J.6 توضیحات
4A new fuzzy method for clustering heterogeneous nodes in Wireless Sensor Networks (WSNs)2015Science Journal (CSJ)Mirzaie M., Hamidzadeh J., Savadi A.36 توضیحات
5تشخیص روبات‌های وب با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی ناهموار1396نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر- جهاد دانشگاهیجواد حمیدزاده، سمانه رحیمی  توضیحات
6Detection of Website Visitors Based on Fuzzy Rough Sets 2016Soft Computing-SpringerJavad Hamidzadeh, Mahdieh Zabihimayvan, Reza SadeghiOnline توضیحات
7فیلترکننده مشارکتی فازی ناهموار مبتنی بر کاربر در سیستم‌های پیشنهاد دهنده1395مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز(علمی پژوهشی)جواد حمیدزاده، مریم صادق زاده20 توضیحات
8جستجوی k نزدیک‌ترین همسایه تقریبی با روش ترکیب خطی1395مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز(علمی پژوهشی)وحیده منعمی زاده، جواد حمیدزاده20 توضیحات
9Automatic Support Vector Data Description2016Soft Computing-SpringerReza Sadeghi, Javad HamidzadehDOI: 10.1007/s00500-016-2317-5 توضیحات
10New Hermite Orthogonal Polynomial Kernel and Combined Kernels in Support Vector Machine Classifier2016Pattern Recognition-Elseviervahid hooshmand moghadanm,Javad HamidzadehVol. 60 Pp. 921-935 توضیحات
11Recovery of Imag Destructed by Impulsive Noise Using Threshold Value and Fuzzy Rules2015International Journal of Advanced Research in Computer science and software EngineeringHamidzadeh J.,Ghasemi MVol 5,Issue 10 توضیحات
12Increase the security of the cloud virtualization by using virtual machine behavior monitor2015Cumhuriyet science journalKarimi A.,Hamidzadeh J.,Ghaffary H.,Mousavi S.,Behnameh J.,Kashanian H.vOL. 1 توضیحات
13Fuzzy Rule Based Diagnostic System For Detecting The Lung Cancer Disease2015Journal of Renewable Natural BhutanHamidzadeh J., Javadzadeh R., Najafzadeh AVol.1 توضیحات
14IRDDS: Instance reduction based on Distance-based decision surface2015Journal of AI and Data MiningHamidzadeh JVol. 3, No. 2 توضیحات
15Optimizing the Energy Consumption with the Selection of Proper Cluster Heads in the Wireless Sensor Networks Using Algorithm Bee Colony2014Euro Journal of EngineeringKarimi A., Hamidzadeh J., Behnameh JVol.4 توضیحات
16The study of energy conservation in wireless sensor networks2014Journal of Novel Applied SciencesHamidzadeh J. Rakhshanipoor SVol.3, No. 10 توضیحات
17Fuzzy Inference for Intrusion Detection of Web Robots in Computer Networks2014Applied mathematics in Engineering, Management and TechnologyZabihi M., Vafaei J. M., Hamidzadeh JvOL. 1 توضیحات
18A Density Based Clustering Approach to Distinguish Between Web Robot and Human Requests to a Web Server2014Int'l Journal of Information SecurityZabihi M., Vafaei J. M., Hamidzadeh J. Vol. 6, No. 1 توضیحات
19IRAHC: Instance Reduction Algorithm Using Hyperrectangle Clustering2015Pattern Recognition-Elsevier Hamidzadeh J., Monsefi R., Sadoghi Yazdi H., Vol.48 توضیحات
20LMIRA: Large Margin Instance Reduction Algorithm2014Neurocomputing - ElsevierHamidzadeh J., Monsefi R., Sadoghi Yazdi HVol.145 توضیحات
21Large symmetric margin instance selection algorithm2014International Journal of Machine Learning and Cybernetics-SpringerHamidzadeh J, Monsefi R, Sadoghi Yazdi H Volume 7, Issue 1 توضیحات
22DDC: distance-based decision classifier2012Neural Computation & Application-SpringerHamidzadeh J., Monsefi R., Sadoghi Yazdi H., Vol. 21, Issue 7 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1Large Margin Instance Selection Algorithm2015The 5th Iranian Conference on Bioinformatics (ICB5), Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB)Hamidzadeh, PoorramezanUniversity of Tehran توضیحات
2Automatic Clustering by Colonial Fuzzy Algorithm26 May 2015The International Conference on Non-Linear Systems & Optimization In Computer and Electrical EngineeringHamidzadeh J., Roustaee S., Ali doust HIslamic Azad University of Masshad توضیحات
3Identificatin the characters of carplate with modified means clustering Algoritm and neural network2015Second International Conference on Advances in Engineering and Basic Sciences London. Hamidzadeh J  توضیحات
4Using Mamdani fuzzy system to detect image edge26 May 2015”, The International Conference on Non-Linear Systems & Optimization In Computer and Electrical Engineering. Hamidzadeh J., Tabasi A., Zahraee AIslamic Azad University of Masshad توضیحات
5Planning University Courses by Imperialist Competitive Algorithm and Fuzzy LogicICNOCE 2015The International Conference on Non-Linear Systems & Optimization In Computer and Electrical EngineeringHamidzadeh J., Taghdisi heidarian A., Zaki khavari MIslamic Azad University of Masshad توضیحات
6Dynamic Economic Dispatch Solving in Power Systems Using Imperialist Competitive Algorithm2014ICTCK 2014. Samadi R., Hamidzadeh JIslamic Azad University Mashhad Branch توضیحات
7A Density Based Clustering Approach for Web Robot DetectionOctober 29‐30, 2014 The 4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2014)Zabihi M., Vafaei J. M., Hamidzadeh JFerdowsi University of Mashhad توضیحات
8یک روش خوشه بندی ومسیر یابی لایه ای در شبکه های حسگر بی سیم بااستفاده از گره های جانشین سر خوشهاسفند 1394بیست و یکمین کنفرانس ملی کامپیوتر ایرانحمیدزاده جواد پژوهشگاه دانش های بنیادی_پژوهشکده علوم کامپیوتر توضیحات
9زمان بندی پروژه با محدودیت منابع و شناسایی حالت اجرا همراه با در نظر گرفتن ارزش زمانی پولاردیبهشت 1395نهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات حمیدزاده جواد ،ذکاوتی مجتبی دانشگاه صنعتی شیراز توضیحات
10خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم در اندازه های غیر یکسان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه میگوی آشوبیاردیبهشت 1395نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتقومنجانی محمدهادی ، حمیدزاده جواد دانشگاه صنعتی شیراز توضیحات
11بهبود مساله زمان بندی کار کارگاهی توسط الگوریتم غذایابی باکتریایی آشوبیاردیبهشت 1395نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتاربابی امید ،حمیدزاده جواددانشگاه صنعتی شیراز توضیحات
12ارائه یک روش ترکیبی فازی وژنتیک برای خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیماردیبهشت 1395بیست وچهارمین کنفراس مهندسی برق ایرانمحمد شاهی امین ، حمیدزاده جواد،شمسایی رضادانشگاه شیراز توضیحات
13رمزنگاری تصاویر رنگی مبتنی بر توابع فوق آشوب و دنباله‌های DNAآبان 1394هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایرانحمیدزاده جواد،کمیلی پوریا،ظریف محمدرضادانشگاه پیام نور مشهد توضیحات
14خوشه‌بندی شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گروه میگوهاآذر 1394همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات زیرمجموعه دهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی(10 th SASTeach)حمیدزاده جواد، شبیری فاطمه،دهقان‌نیری الهامموسسه آموزش عالی خاوران مشهد توضیحات
15رویکردی نو در فشرده‌سازی سریع فرکتانی تصاویر با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتآذر 1394همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات زیرمجموعه دهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی(10 th SASTeach)حمیدزاده جواد،‌پرهیزگار محسن،ریحانی سعیدموسسه آموزش عالی خاوران مشهد توضیحات
16ارائه روشی نوین برای حذف نویز در تصویر بااستفاده از منطق فازیآبان 1394"، کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابراتحمیدزاده جواد،صاحب‌جمعی ناصر،خراسانی مهدیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه توضیحات
17انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی با استفاده از ترکیب الگوریتم‌های K-NN وPSOآبان 1394کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابراتحمیدزاده جواد، جوادزاده رضا، نجف‌زاده ایوبدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه توضیحات
18بهینه‌سازی توابع تعلق فازی با الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی کیفیت نانآبان 1394کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابراتحمیدزاده جواد،غلامی زهرا،ایزدپناه سارهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه توضیحات
19رمزنگاری پایگاه داده با استفاده از تکنیک TSFSآبان 1394کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابراتحمیدزاده جواد،داودی مسعود،خرم‌فر حامددانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه توضیحات
20محاسبه وابستگی فازی در مدل‌های پایگاه داده رابطه‌ایآبان 1394کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابراتحمیدزاده جواد،معمارزاده جواد،رحیم‌پناه جواددانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه توضیحات
21حل‌مساله زمانبندی کار کارگاهی انعطاف ‌پذیر از ترکیب الگوریتم رقابت استعماری با اتوماتای سلولیآبان 1394کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابراتحمیدزاده جواد،برومند بنان،مراد‌علیرضا نگاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه توضیحات
22الگوریتم مسیریابی با استفاده از سطح انرژی و فازی در شبکه‌های حسگر بیسیمآبان 1394کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابراتحمیدزاده جواد،دلبری مهدی،زحمتی ایرج ابراهیم، بنی‌هاشمی احساندانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه توضیحات
23خوشه‌بندی با استفاده از الگوریتم استعماری فازی کنفرانس و دانشگاهحمیدزاده جواد،روستایی صدف،علی‌دوست هانیه  توضیحات
24بهبود خوشه‌بندیK-means با الگوریتم مگس میوهآذرماه1393همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر زیر مجموعه نهمین سمپوزیوم پیشترفتهای علوم و تکنولوژی(9th SASTech) حمیدزاده جواد، آرچین علی، زمانی‌خلیل‌آباد علیموسسه آموزش عالی خاوران مشهد توضیحات
25مکانیزم ایمن‎سازی برای سیستم نظارت بر نگهبانان امنیتی مبتنی بر ارتباطات حوزه نزدیک با استفاده از برچسب DESFire EV1مرداد 1393همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایهساریخانی بهنام ، حمیدزاده جوادمرکز پژوهشی زمین کاو توضیحات
26مزایا و معایب الگوریتم‌های خوشه‌بندی WSN مرداد 1393ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایرانصبوری، حمیدزادهدانشگاه آزاد اسلامی گناباد توضیحات
27،" طراحی تقویت کننده دو طبقه با جبران سازی میلر فعال در تکنولوشی81.0میکرومتر با به کارگیری تکنیک DTMOS مرداد 1393ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایرانمحمدزاده علیرضا، حمیدزاده جواد دانشگاه آزاد اسلامی گناباد توضیحات
28چیدمان استاتیک تسهیلات با استفاده از توسعه‌ی الگوریتم فراابتکاری و منطق فازیمرداد 1393چهاردهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایراننیکوفال‌سهل‌آبادی نیلوفر، حمیدزاده جواد، قلی‌نژاد ‌دوین علی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز توضیحات
29،" زمانبندی وظایف و کارها با استفاده از الگوریتم COA-SAخرداد 1393"، همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعاتحمیدزاده جواد، خیری علیدانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
30ناوبری چندین ربات سیار بر اساس وضعیتهای مختلف در منطق فازیخرداد 1393همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعاتحمیدزاده جواد، شورابی محمددانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
31بهینه‌سازي توان مصرفی، نسبت رد حالت مشترك، پهناي باند و حاشیه فاز تقویت کننده‌هاي عملیاتیخرداد1393اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتریعقوبی کریموي عذرا، حمیدزاده جواد، ،یعقوبی کریموي رضا، گلمکانی عباسموسسه آموزش عالی موج توضیحات
32استنتاج فازی در تشخیص نفوذ روبات‌های وب به شبکه‌های کامپیوتریشهریور1393چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایرانذبیحی مهدیه، حمیدزاده جواد، وفایی‌جهان مجیددانشگاه سمنان توضیحات
33کنترل هوشمند قطار با استفاده از کنترل کننده فازی نوع دوآذرماه1393نهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژیادبی سپیده،حمیدزاده جواددانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
34تعیین سنجش تحصیلی براساس منطق فازیآذرماه1393نهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژیحمیدزاده جواد،آرچین علی،زمانی‌خلیل‌آباد علیدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
35مکان‌یابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم‌های تکاملیخرداد1394دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری‌اطلاعاتحمیدزاده جواد،اصغریان رضایی فرشته،دهقان‌زاده اکرمدانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
36سیستم پیشنهاد منبع بر اساس برچسب و زمان برچسب‌ گذاریاردیبهشت 1394دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری‌اطلاعاتحمیدزاده جواد، بهروزنیا الهام، فیل‌الهی نجمهدانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
37تشخیص آرتروز با استفاده از سیستم هوشمند فازی-عصبی تطابقی(ANFIS)آبان1394کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابراتحمیدزاده جواد،متقی بهنازدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه توضیحات
38یک روش فازی جدید برای خوشه‌بندی گره‌های ناهمگن در شبکه‌های حسگر بیسیمخرداد1394کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق،کامپیوتر و سیستم‌های بهینه‌سازی غیرخطی میرزایی مصطفی، حمیدزاده جواد، سوادی عبدالرضادانشگاه آزاد اسلامی امارات-دبی توضیحات
39ارائه روش جدید خوشه‌بندی اطلاعات با استفاده از ترکیب الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه و K-harmonic meansاسفند 1393اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتحمیدزاده جواددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن توضیحات
40روش جدید برای قطعه‌بندی تصاویر با استفاده از خوشه‌بندی طیفی نر‌وفازیمهر 1394اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی‌ایرانحمیدزاده جواد ، فکوری‌راد مهدیمرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت رضوی قم توضیحات
41ارائه مدلی برای پیش‌بینی مقدار طلای معادن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی تکاملیاسفند 1393همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشافات منابعحمیدزاده جواد  توضیحات
42یک روش جلوگیری از ناهنجاری مبتنی رمزنگاری در شبکه‌های حسگر بی‌سیماسفند 1393اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتحمیدزاده جواددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن توضیحات
43طراحی و شبیه‌سازی کنترل فازی توربین بادی به‌ منظور بهینه سازی توان خروجخرداد1394اولین کنفرانس ملی فناوری،انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوترحمیدزاده جواد،علوی مقدم صبا،هوشمند مقدم وحیدکرمانشاه توضیحات
44نحوه انتخاب سرخوشه با استفاده از منطق فازی و الگوریتم PSO برای شبکه‌های حسگر بی‌سیماردیبهشت 1394نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزیحمیدزاده جواد، نجار امیرحسندانشگاه زابل توضیحات
45تشخیص پیشرفت سرطان ریه با استفاده از مدل فازی سوگنواسفند 1393اولین کنفرانس منطقه‌ای در رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتحمیدزاده جواد، جوادزاده‌ رضادانشگاه آزاد اسلامی دهدشت توضیحات
46سیستم خبره فازی مبتنی بر الگوریتم اجتماع آشوبناک ذرات برای دسته‌بندی خودکار سوالات در یک محیط آموزشی رقابتیاسفند 1393اولین کنفرانس منطقه‌ای در رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتحمیدزاده جواد، نوریان علی، سلطان‌زاده مرتضیدانشگاه آزاد اسلامی دهدشت توضیحات
47ترکیب خوشه‌ بندی فازی مبتنی بر هسته و روشهای مجموعه سطح برای قطغه‌بندی تصویراسفند 1393اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و‌فناوری اطلاعاتحمیدزاده جواددانشگاه آزاد اسلامی بروجن توضیحات
48روش‌های کنترل چراغ‌راهنمایی مبتنی بر منطق فازیتیر1394کنفرانس ملی چشم‌انداز 1404و دستاوردهای تکنولوژیک علوم مهندسیحمیدزاده جواد، نجار امیرحسنمرکز توسعه و آموزش های نوین-شیراز توضیحات
49همگرایی سریعتر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی زنبور عسل در استقرار پویا شبکه‌های حسگر بیسیماردیبهشت 1394اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگنصرت زاده راضیه ، حمیدزاده جواددانشگاه شهید مدنی آذربایجان توضیحات
50بهبود عملکرد مسیریابی شبکه‌های حسگر بی‌سیم به کمک الگوریتم یادگیری زنبورعسلاردیبهشت 1394اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگنصرت‌ زاده راضیه، حمیدزاده جواددانشگاه شهید مدنی آذربایجان توضیحات
51بهینه‌ سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری آشوبیاردیبهشت1394هشتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات محمدشاهی امین، حمیدزاده جواددانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
52تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید(RA) به کمک منطق فازیاسفند 1393اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری‌اطلاعاتحمیدزاده جواد، توکلیان حمید‌رضادانشگاه آزاد اسلامی بروجن توضیحات
53ارائه یک روش جدید و امن برای گوشی‌های هوشمند در ابرفروردین 1394اولین کنفرنس بین المللی وب پژوهیحمیدزاده جواد، زارع مهناز، صبری آرزوجهاد دانشگاهی-تهران توضیحات
54ارائه روش ترکیبی از اثرانگشت،عنبیه و مشخصات فردی با استفاده از منطق فازی برای افزایش امنیت بالا و تشخیص هویت کاربر در سیستم‌های خودپردازخرداد1394دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی‌ایرانحمیدزاده جواد ، غفاری‌نژاد ابوالفضل، یاری‌هیبت شهابدانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
55انتخاب با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در‌یک مدل فازی برای طبقه‌بندی گریه نوزادانخرداد 1394کنفرانس ملی فناوری،انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوترحمیدزاده جواد ، نقیبیشهری رفعت،‌ معاون سعیدی نوقابی مهدیهموسسه آموزش‌عالی علمی‌-کاریردی صنعت آب و برق توضیحات
56الگوریتم شکار گرگ آشوبی(CWHA)خرداد1394نخستین کنفرانس ملی فناوری،انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوترزمردی‌جامی‌ آرزو،حمیدزاده‌ جوادکرمانشاه توضیحات
57خوشه‌ بندی فازی مشتریان با استفاده از روش سیاه‌چالهخرداد1394دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعاتحمیدزاده جواد ،رضائی فاطمه،‌ رضوی نفیسه‌دانشگاه شهیدبهشتی توضیحات
58حل‌مساله چیدمان تسهیل پویا با استفاده از به کارگیری الگوریتم بهینه‌‌ سازی جستجوی شکار در فضای گسستهخرداد 1394اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و مهندسی صنایعکیانیان‌ علیرضا، حمیدزاده‌ جوادمرکز همایش‌های بین المللی صداوسیما توضیحات
59مقایسه IDS مبتنی به روش Pittsburgh با Michigan با استفاده از الگوریتم یادگیری وابسته به ژنتیک فازیفروردین 1394کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و مهندسی صنایعقاسمزاده میلاد‌ ، حمیدزاده جواد، یوسفیان احمدرضابارسلون اسپانیا توضیحات
60رمزنگاری تصویر با استفاده از کلید تصویری مبتنی بر توابع فوق آشوب و الگوریتم ژنتیکمرداد‌1394هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایرانحمیدزاده جواد،‌ داودی مسعود دانشگاه آزاداسلامی گناباد توضیحات
61کنترل سیستم محرکه ربات مبتنی برشبکه عصبی بازگشتیمرداد1394.هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ادبی ‌سپیده،حمیدزاده‌ جواددانشگاه آزاداسلامی گناباد توضیحات
62بهبود خوشه‌بندی خودبهینه با استفاده از تئوری فازی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتمرداد1394.هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایراننمازی مرضیه ،حمیدزاده جواددانشگاه آزاداسلامی گناباد توضیحات
63الگوریتم طبقه‌‎بندی جدید مبتنی برماشین بردار پشتیبان و یادگیری برخطاردیبهشت 1394"، بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایرانربانی سما، حمیدزاده جواددانشگاه صنعتی شریف توضیحات
64طراحی یک سیستم خبره فازی برای تشخیص مرحله پاتالوژی سرطان پروستات با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاختهاسفند 1393دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعاتحمیدزاده جواد، احمدی مقدم علی اکبر، موسوی مقدم صادقدانشگاه تهران توضیحات
65ارائه روشی جدید مبتنی بر الگوی رفتار جستجوی کاربران جهت طراحی صفحه های وب با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفهاسفند 1393اولین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعیحمیدزاده جواد، مروی مسعود، محمدزاده مرتضیدانشگاه پیام نور خوزستان توضیحات
66الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی شکار گروهی دلفین‌ها(HDA)اسفند 1393اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانشحمیدزاده جواد،صالح‌نیا کاظم،بصیر مرتضیدانشگاه تربت حیدریه توضیحات
67مکان‌یابی ستادهای امدادرسانی در شرایط وقوع زلزله با الگوریتم بهینه‌سازی شبیه‌سازی حرارتیاسفند 1393اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانشحمیدزاده جواد، معاون سعیدی نوقابی مهدیه، نقیبی شهری رفعتدانشگاه تربت حیدریه توضیحات
68الگوریتم رقابت استعماری برای خوشه‌بندی داده‌هااسفند 1393اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانشحمیدزاده جواد، ایزدپناه ساره، حسین‌زاده همادانشگاه تربت حیدریه توضیحات
69شناسایی کاراکترهای پلاک خودرو با استفاده از الگوریتم‌های خوشه بندیk-Means اصلاحی و شبکه عصبیآذرماه1393همایش ملی پژوهش‌هاي مهندسي رايانهبنی‌هاشمی احسان، دبیری مقدم میثم، حمیدزاده جواددانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
70بازيابي تصوير تخريب شده با نويز ضربهاي با استفاده از قوانین فازيآذرماه1393همایش ملی پژوهش‌های مهندسی رایانهحمیدزاده جواد، قاسمی ملیکادانشگاه شهید بهشتی تهران توضیحات
71ارزیابی نمرات دانشجویان به شیوهای عادلانهتر با استفاده از استنتاج فازیآذرماه1393همایش ملی پژوهش‌های مهندسی رایانهحمیدزاده جواد، نجف‌زاده ایوبدانشگاه شهید بهشتی تهران توضیحات
72توصیف داده‌ها به کمک بردارهای پشتیبان مبتنی بر مجموعه فازی سختاسفند 1393بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایرانصادقی رضا، حمیدزاده جواددانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
73بهبود هزینه امن کردن شبکه‌های حسگر بیسیم با ارایه طرح جدید توافق کلیداسفند 1393بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایرانحمیدزاده جواد، حسینی عاطفه، نیکزاد زهرهدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
74زمانبندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر به کمک الگوریتم رقابت استعماری آشوبی برای سیستمهای محاسباتیاسفند 1393بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایرانحمیدزاده جواد، شمسایی رضا، کاشفی نیلوفردانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
75طبقه‌بندي ساختاري پروتئين‌ها با استفاده از خصوصيات ساختار دوم پيش‌بيني شده و كاهش يافتهاسفند 1393بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایرانمشتاق بهنوش، حمیدزاده جواددانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
76تشخيص پلاك خودرو با استفاده از منطق فازي و شبكه عصبيآذرماه1393همایش ملی پژوهش‌هاي مهندسي رايانهحمیدزاده جواد، بنی‌هاشمی احسان، دبیری مقدم میثمدانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
77تامین امنیت ابر سلامت براساس رمزنگاری گروهی شامیرآذرماه1393نهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژیحمیدزاده جواد، محمودی سمیه، سلیمانی آسیهدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
78ارائه ساختار سیستم پشتیبان تصمیم برمبنای مجموعه‌های فازی مردد تعمیم یافتهآذرماه1393نهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژیحمیدزاده جواد، منصورپور حامددانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
79" تعیین لبه درتصاویر با استفاده از منطق فازیآذرماه1393اولین کنگره بین‌المللی فن‌آوریحمیدزاده جواد، زهرایی علیرضا ، طبسی ابوالفضلدانشگاه آزاد اسلامی مشهد توضیحات
80ایجاد درخت تصمیم فازی اکتشافی مبتنی بر حداکثر ابهام برروی داده‌های کلانآذرماه1393اولین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانششائین علیرضا، صادقی رضا، عباسی حسن، حمیدزاده جواددانشگاه آزاد اسلامی مشهد توضیحات
81استفاده از الگوریتم¬های تکاملی جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه حسگر بی¬سیم آذرماه 1393اولین کنگره بین‌المللی فن‌آوریکرمی رو‌ح‌الله، حمیدزاده جواددانشگاه آزاد اسلامی مشهد توضیحات
82پخش بار اقتصاد‌ی در سیستم‌های قدرت با استفاده از الگوریتم ممتیکآذرماه1393نهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژیصمدی رضا، حمیدزاده جواددانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
83متدولوژی های مهندسی مجدد XML فازی مسطح و تودرتو در پایگاه های داده شی گرا فازی در زمان تبدیل پایگاه داده 1393چهاردهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایرانحمیدزاده جواد، سلحشور بهزاددانشگاه صنعتی سهند تبریز توضیحات
84مسیریابی روبات با استفاده از روش ترکیبی منطق فازی و مدل مخفی مارکوف 1393همایش مهندسی برق و کامپیوترفاضلی‌نیا وحید، ابراهیمی مقدم احمد، صادقی رضا، حمیدزاده جوادموسسه آموزش عالی موج توضیحات
85تشخیص مالتیپل اسکلروزیس (MS) با استفاده از سیستم استنتاج فازی 1393همایش مهندسی برق و کامپیوترفاضلی‌نیا وحید، حمیدزاده جوادموسسه آموزش عالی موج توضیحات
86مسیریابی-موجودی در زنجیره‌ی تامین با استفاده از منطق فازی در شرایط عدم ¬قطعیت 1393چهاردهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایرانامیری آرزو، توحیدی بهناز، حمیدزاده جواد، قلی‌نژاد علیدانشگاه صنعتی سهند تبریز توضیحات
87موازنه‌ی زمان، هزینه، منابع و کیفیت با لحاظ کردن ارزش زمانی پول و توسعه‌ی منطق فازی 1393چهاردهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایرانعارفی جلال، حمیدزاده جواد، قلی‌نژاد علیدانشگاه صنعتی سهند تبریز توضیحات
88حل مسأله مکانیابی تخصیص در شرایط عدم قطعیت بااستفاده از توسعه الگوریتمهای فراابتکاری و منطق فازی 1393چهاردهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایراناسعدی محمدتقی، حمیدزاده جواد، قلی‌نژاد علیدانشگاه صنعتی سهند تبریز توضیحات
89خوشه‌بندی پرس‌وجوهای فازی با استفاده ازالگوریتم رقابت استعماریخرداد 1393همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعاتحميدزاده جواد، تقديسي مجتبي، سیفی هانیهدانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
90بهبود مسيريابي وسايل نقليهVRPTW با تركيب الگوريتم‌هاي ژنتيك سلولي و كلوني زنبور عسلخرداد 1393.همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعاتحميدزاده جواد، تقديسي مجتبيدانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
91" بهبود کشف کرم چاله براساس منطق فازی 1393همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهيد بهشتيشائین علیرضا، صادقی رضا، حمیدزاده جواددانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
92بررسی کیفیت سرویس در شبکه¬های موردی سیار با استفاده از منطق فازی 1393همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعاترشیدی لقمان، حمیدزاده جواددانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
93آشکارسازی تغییرات در تصاویر رادار روزنه مصنوعی با استفاده از تلفیق تصاویر و خوشهبندی 1393همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعاتمنعمیزاده وحیده، حمیدزاده جواددانشگاه شهيد بهشتي توضیحات
94تشخیص سلامت قلب جنین با استفاده از استنتاج فازی1393اولین همایش مهندسی برق و کامپیوترپیک آرش، حمیدزاده جواد  توضیحات
95بهینه‌سازی چندهدفه مسأله طراحی چیدمان پویای پیوسته با محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم پیوندی جستجوی محلی و ازدحام ذرات 1393نخستین کنفرانس تحقیق در عملیات در صنایع نفت و گازمولوی فریبا، حمیدزاده جواد  توضیحات
96تشخیص مالتیپل اسکلروزیس با استفاده از سیستم استنتاج فازی 1393اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوترفاضلی‌نیا وحید، حمیدزاده جواد  توضیحات
97کاهش بردارهای پشتیبان در طبقهبند SVM به کمک کرنل جدید هرمیتاردیبهشت 1393هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتهوشمندمقدم وحید، حمیدزاده جوادسمنان توضیحات
98زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع با استفاده از توسعه مدل فازیاردیبهشت 1393هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتقلینژاد علی، صادقی رضا، حسن نژاد محمد، حمیدزاده جوادسمنان توضیحات
99مکان‌یابی تصادفی پویا تسهیلات با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفیاردیبهشت 1393هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتقلینژاد علی، عابدزاده کتایون، صادقی رضا، حمیدزاده جوادسمنان توضیحات
100مکان‌یابی پایانه‌‌های شبکه اتوبوس‌رانی درون شهری با استفاده از مسئله p- میانه فازی( مطالعه موردی)اردیبهشت 1393هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتخاور حدیثه، حمیدزاده جوادسمنان توضیحات
101خوشه‌بندی تطبیقی شبکه حسگر بیسیم متحرک به منظور افزایش طول عمر شبکه با الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذراتاردیبهشت 1393هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتمرادی منا، معطر محمد، حمیدزاده جوادسمنان توضیحات
102خوشه‌بندی تطبیقی شبکه حسگر بیسیم به منظور افزایش طول عمر شبکه با الگوریتم تکاملی ژنتیکاردیبهشت 1393هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتمرادی منا، معطر محمد، حمیدزاده جوادسمنان توضیحات
103الگوریتم انتخاب نمونه بر اساس حاشیه حداکثری بین داده‌های دو کلاسهاردیبهشت 1393هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتحمیدزاده جواد، پوررمضان صفیهسمنان توضیحات
104بهینه‌سازی پارامترهای شبکه‌های عصبی RBF با رهیافت الگوریتم ژنتیکاردیبهشت 1393هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتانتظاری محمد، حمیدزاده جوادسمنان توضیحات
105تشخیص حرکت اجسام در محیط با استفاده از تکنیک‌های لبه‌یابیاردیبهشت 1393هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتآزموده سارا، حمیدزاده جوادسمنان توضیحات
106بهینهسازی کلونی موریانه دو زیر جمعیتیفروردین 1393چهارمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیکبرکاتی علیرضا، حمیدزاده جواددانشگاه آزاد اسلامی قزوین توضیحات
107ارایه هسته چندجملهای متعامد هرمیت با هدف کاهش بردارهای پشتیبان در طبقهبند ماشین بردار پشتیباناسفند 1392نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایرانهوشمندمقدم وحید، حمیدزاده جواددانشگاه شهید بهشتی توضیحات
108لحاظ نمودن محدودیت حافظه جهت زمان‌بندي بار محاسباتي تقسيم‌پذير با در نظر گرفتن بازگشت نتایج1389شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایرانحميدزاده جواد، منصفي رضادانشگاه صنعتی شریف توضیحات
109ارايه طبقه‌بند مبتني بر فاصله و تعمیم آن براساس هسته1389شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایرانحميدزاده جواد، منصفي رضا، صدوقي هاديدانشگاه صنعتی شریف توضیحات
110زمان بندي بار محاسباتي تقسيم پذير با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتايج در سيستم هاي ناهمگن با استفاده از الگوريتم هاي تركيبي انشعاب و تحديد1389هيجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايرانحميدزاده جواد، منصفي رضادانشگاه صنعتي اصفهان توضیحات
111زمان بندي بار محاسباتي تقسيم پذير با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتايج در سيستم هاي ناهمگن با استفاده از الگوريتم PSO1388پانزدهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايرانمنصفي رضا، حميدزاده جوادپژوهشگاه نيرو توضیحات
112زمان بندي بار محاسباتي تقسيم پذير با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتايج در سيستم هاي ناهمگن با استفاده از الگوريتم هاي تپه نوردي و شبيه سازي حرارتي1388پانزدهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايرانمنصفي رضا، حميدزاده جوادپژوهشگاه نيرو توضیحات
113زمان بندي بار محاسباتي تقسيم پذير با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتايج در سيستم هاي ناهمگن با استفاده از الگوريتم ژنتيك1387چهاردهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايرانمنصفي رضا، حميدزاده جواددانشگاه صنعتي اميركبير توضیحات
114زمان‌بندي اقتصادي گريد محاسباتي1387كنفرانس كامپيوترحميدزاده جواد، اكبيا حميدفردوس توضیحات
115زمان‌بندي گريد محاسباتي توسط اكتشاف منابع مبتني بر بادي1386سومين كنفرانس فن‌آوري اطلاعاتنقيب‌زاده محمود، حميدزاده جواد، ابريشمي سعيد، سوادي رضادانشگاه فردوسي مشهد توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی)1393پوران پژوهش توضیحات
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1اتوماسیون شرکت سندپرداز1374تا1376شرکت دلیرانشرکت سندپرداز توضیحات
2طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ و کنترل کيفيت مرکزي با استفاده از داده هاي وزني1379مرکز تحقیقات سجادشرکت شوکو پارس تهران توضیحات
ردیفنام و نام خانوادگیسال ورودعنوان پروژه 
1مجتبی ذکاوتی1392بررسی مسئله‌ی زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع و شناسایی حالت اجرا همراه با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول توضیحات
2نیلوفر کاشفی1393کاهش داده‌ها به‌صورت متوازن در طبقه‌بندی داده‌های نامتوازن توضیحات
3امین محمدشاهی1393بهبود مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم به کمک خوشه‌بندی ترکیبی فازی و تکاملی توضیحات
4هادی قومنجانی1393بهبود نرخ صحت در طبقه‌بندی تک‌کلاسه داده‌هاي جرياني ايستا با قابلیت یادگیری افزایشی توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است