سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
دکتر محمد مهدي سالخورده
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
 • کارشناسی ارشد
دروس
 • داده كاوي (ارشد)
 • توسعه امن نرم افزار (ارشد)
 • سمينار (ارشد)
 • ياد گيري ماشين (ارشد)
 • مهندسي نرم افزار پيشرفته (ارشد)
 • اصول طراحي كامپايلرها
 • طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي
 • مهندسي نرم افزار
 • طراحي الگوريتم ها
دكترا استادیار
دانشکده : دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گروه : کامپیوتر
زمینه پژوهش : تلفيق داده ها ، آگاهي از موقعيت ، يادگيري ماشين
آخرین محل تحصیل : دكترا
شماره تماس : 00985136029000
پست الکترونیک : haghighi@ieee.org
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکترا1391کامپیوترنرم افزارفردوسی مشهد توضیحات
2کارشناسی ارشد1376کامپیوترنرم افزارفردوسی مشهد توضیحات
3کارشناسی1373کامپیوتر نرم افزارفردوسی مشهد توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1A Hierarchical Possibilistic Clustering2010International Journal of Computer Theory and Engineering (IJCTE)مهدي سالخورده حقيقي و هادي صدوقي و عابدين واحديان  توضیحات
2Designing Kernel Scheme for classifier fusion2010International journal of computer science and information security(IJCSIS)مهدي سالخورده حقيقي و هادي صدوقي و عابدين واحديان  توضیحات
3Extended Decision Template Presentation for Combining Classifiers2010Expert Systems With Applications مهدي سالخورده حقيقي و هادي صدوقي و عابدين واحديان  توضیحات
4Making Diversity Enhancement based Multiple Classifier System by Weight Tuning2011Neural Processing Lettersمهدي سالخورده حقيقي و هادي صدوقي و عابدين واحديان  توضیحات
5Creating and Measuring Diversity in Multiple Classifier Systems Using Support Vector Data Description2011Applied Soft Computingمهدي سالخورده حقيقي و هادي صدوقي و عابدين واحديان  توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1یک روش خوشه بندی فازی مبتنی بر تراکم داده ها1395/12/21كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايرانماهنوش خوشخو و رضا شمسایی و محمدمهدی سالخورده حقیقیدانشگاه صنعتي شريف توضیحات
2بررسي چالش ها و آسيب پذيري هاي امنيتي اينترنت اشيا در شهر هوشمند21/1/1396همايش شهر هوشمند و اينترنت اشياصادق حيدري و محمد مهدي سالخورده حقيقيدانشگاه فردوسي مشهد توضیحات
3پرس و جو از يك ديتا ست تصويري به كمك يك شبكه عصبي و با رتبه بندي فازي2017كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايرانمحمد مهدي سالخورده حقيقي و آرش شفيع پورتهران دانشگاه صنعتي شريف توضیحات
4A new approach to improve the results of information retrieval using genetic algorithm and wordnet2016international conference on electrical,electronic and computer engineering Norway توضیحات
5A Review on Image Techniques in Medical Image Datasets2016International Copnference on Science and Engineering Rome, Italy توضیحات
6چالشهاي قراردادهاي جهاني توسعه نرم افزار بعد از برجام در ايران1395پژوهشهاي نوين در علوم و فناوريامير قفلي و مهدي سالخورده حقيقيكرمان توضیحات
7A review of the definition of situational awareness in wireless sensor networks using data fusion techniques2016International Conference on Science and Engineering Rome, Italy توضیحات
8Provide a method for planned maintenance to achieve high reliability plane2016International Conference on Research in Engineering, Science and Technology Athens, Greece توضیحات
9مدل سازي امپدانس ورودي يكسو كننده سه فاز با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي2015كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و برق رودسر توضیحات
10كاربرد روشهاي خوشه بندي مبتني بر kmeans در مديريت دانش با رويكرد صرفه جويي در زمان و هزينه2015كنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم كامپيوتر تهران توضیحات
11رابطه بين داده كاوي ، مديريت دانش ، و مديريت ارتباط با مشتري جهت كسب مزيت رقابتي سازمانها در تجارت الكترونيك2015international conference on new approaches in science, engineering,& technology تركيه توضیحات
12مدلسازي امپدانس ورودي يكسو كننده 18 پالسه مورد استفاده در صنايع هوا فضا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي1394كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات تهران توضیحات
13يك روش فازي براي رفع ابهام معنايي از جمله هاي داراي كلمات مبهم1394 كنفرانس بين المللي مديريت دانش  تهران توضیحات
14استفاده از الگوی تصمیم توسعه یافته در تلفیق طبقه¬بندها201116th annual CSI conference مهدي سالخورده حقيقي و هادي صدوقي و عابدين واحديانتهران توضیحات
15روشی جدید بر مبنای SVDD و DT برای تلفیق طبقه¬بندها201015th annual CSI conference (CSICC10)مهدي سالخورده حقيقي و هادي صدوقي و عابدين واحديانتهران توضیحات
16روش خوشه بندی چند سطحی الویت دار بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله مسیر یابی کامیون200914th annual International CSI Computer Conference (CSICC’09)مهدي سالخورده حقيقي و محمد هادي زاهديتهران توضیحات
17Extending Dempster Shafer by Multilayer Decision Template in Classifier Fusion20117th international conference on information assurance and security(IJIIS)مهدي سالخورده حقيقي و هادي صدوقي و عابدين واحديانMelacca-Malaysia توضیحات
18Extending OpenMP for Agent Based DSM on GRID2009International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 2009)   توضیحات
19Fuzzy adaptive swarm optimization algorithm for discrete environments2009International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 2009)   توضیحات
20A multi level priority Clustering NN based approach for solving Heterogeneous Vehicle Routing Problem2009Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)مهدي سالخورده حقيقي و محمد هادي زاهدي  توضیحات
21A multi level priority clustering evolutionary based approach for solving heterogeneous Vehicle Routing Problem (PCHVRP)2008International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 08)مهدي سالخورده حقيقي و محمد هادي زاهدي  توضیحات
22A multi level priority Clustering NN based approach for solving Heterogeneous Vehicle Routing Problem2009Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)مهدي سالخورده حقيقي و محمد هادي زاهدي  توضیحات
23A Survey on Multiagent Programming Languages and Frameworks2008ISFS 2008 , Second Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS 2008)مهدي سالخورده حقيقي و محمد هادي زاهديتهران توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1مهندسي نرم افزارچاپ اول تابستان 1382 ويرايش پنجمخراسان توضیحات
2كامپايلرها، اصول، ابزارها و روشهاچاپ اول 1379خراسان توضیحات
3زبانهاي برنامه سازي چاپ اول 1381خراسان توضیحات
4شبكه هاي كامپيوتري و انتقال داده ها تابستان 1383خراسان توضیحات
5برنامه نويسي به زبان اسمبليچاپ اول تابستان 1381خراسان توضیحات
6كامپايلرها، اصول، ابزارها و روشهاچاپ جديد پاييز 1395خراسان توضیحات
7مهندسي نرم افزارتابستان 1390 ويريش هفتمخراسان توضیحات
8مفاهيم طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه نويسيپاييز 1393خراسان توضیحات
9تحلیل، بررسی، قوانين و مقررات جرایم رایانه ای و فضای مجازی به همراه شرح صلاحيت هاي رشته كامپيوتر و فناوري اطلاعات كارشناسان رسمي دادگستريتابستان 1395دانشگاه صنعتي سجاد توضیحات
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1بهینه سازی فرایند تولید و کاهش ضایعات در صنایع غذایی1380سپیدنام، سالخورده حقیقیاداره کل صنایع توضیحات
2بهینه سازی و کاهش ضایعات در صنعت پوشاک1375واحدیان، سالخورده حقیقی، مولاییاداره کل صنایع و معادن خراسان توضیحات
ردیفنام و نام خانوادگیسال ورودعنوان پروژه 
1سید مجتبی عابدی1393تشخیص هرزنامه در شبکه های اجتماعی توضیحات
2حلما قاسم زاده1394استفاده از گوناگونی در شبکه های حسگر بیسیم برای بهینه سازی مصرف انرژی توضیحات
3سارا عیدی1394طراحی سیستمی مبتنی بر آگاهی از موقعیت برای مدیریت بحران در شبکه های حسگر بیسیم توضیحات
4آرش شفیع پور1393بهینه سازی پرس و جو با استفاده از زبان میانی توضیحات
5مجتبی بزرگوار1393طراحی سیستمی مبتنی بر آگاهی از موقعیت برای مدیریت بحران توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1Community Detection and Mining in Social Media, Tang , Liu توضیحات
2Data Mining : concepts and techniques, Han , Kamber توضیحات
3Mining of Massive Datasets , Rajaraman , Ullman توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1 Building Secure Software,J. Viega, G. , McGraw, Addison-Wesley توضیحات
2Writing Secure Code, M. Howard, D. LeBlanc. , Microsoft توضیحات
3Secure Programming CookBook, J. Viega, M. Messier, O’Reilly توضیحات
4 Software Security: Building Security In, Gary McGraw, Addison-Wesley توضیحات
5Software Security Engineering: A Guide for Project Managers, Julia H. Allen, Addison-Wesley توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1Introduction to Machine Learning, Alex Smola, Cambridge University Press توضیحات
2 Machine Learning, Tom Mitchell , McGraw Hill توضیحات
3Machine Learning : A Probabilistic Perspective, Murphy توضیحات
4Foundations of Machine Learning, Mohri , Rostamizadeh توضیحات
5Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydın, The MIT Press توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1Software Engineering, A Practitioners Approach, Roger S.Pressman توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1کامپایلرها، اصول، ابزارها و روشها ترجمه سالخورده حقیقی توضیحات
2Compilers, Principles, Techniques, and Tools, A.V.Aho, R.Sethi, J.Ullman توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1مفاهیم زبانهای برنامه نویسی، ترجمه سالخورده حقیقی توضیحات
2Concepts of Programming Languages, Robert W. Sebesta توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1مهندسی نرم افزار، تالیف پرسمن ، ترجمه سالخورده حقیقی توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است